The meaning of the dog's voice

در این سری از مقالات هپی پت به معنی صدای سگ خواهیم پرداخت. سگ ها‌ با پارس کردن به اتفاقات محیط اطراف خود واکنش نشان می دهند و همچنین با صاحبش ارتباط برقرار می‌کند. بنابراین پارس کردن سگ ها یک رفتار طبیعی است که از خودشان نشان می‌دهند. این حیوان به خوبی با پارس کردن منظور خودشان را به صاحبش  منتقل می‌کند. مثلاً زمانی که از چیزی ناراحت هستند یا این که فردی غریبه وارد خانه می شود.

در چنین موادی صدای اضافه و نادرستی از خودش در می‌آورد و این گونه منظورش را به خوبی القا می کند. بنابراین برای این که بتوانید حالات و نیازهای سگ خودتان را بهتر درک کنید و بفهمید لازم است در رابطه با انواع پارس کردن سگ که در واقع زبان این حیوان محسوب می شود. اطلاعات کافی داشته باشید تا بتوانید عکس العمل مناسبی از خودتان نشان دهید.

معنی صدای سگ چیست؟

معنی صدای سگ چیست؟

سگ ها برای برقراری  ارتباط با صاحب خود و همچنین واکنش به محیط اطرافش پارس می کند. اما بر اساس تحقیقاتی که بر روی این حیوان صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که سگ ها فقط برای برقراری ارتباط پارس نمی کنند.

بلکه سگ ها صداهای مختلفی دارند که از آن برای بیان احساس خود استفاده می‌کنند. بنابراین اغلب اوقات صاحبان سگ ها دچار این ابهام می شود، که بدانند دلیل صداهای مختلفی که سگ شان از خودش ایجاد می کند چیست؟  آیا آن ها پارس می کنند به دلیل این که خوشحال هستند؟ یا این که می‌خواهد با پارس کردن صاحبش را از خطری آگاه کنند! یا این که آن ها به دلیل این که می خواهند با آن ها بازی کنند غور میزنند.

 اما به طور کل فهمیدن معنی صداهای مختلفی که سگ از خودش در می آورد آنچنان پیچیده و دشوار نیست. بعضی از سگ ها بیشتر از دیگران صدا می دهد و برخی دیگر می تواند صدا های جالب از خودشان در بیاورند. رایج ترین مواردی که اکثراً با آن ها آشنا هستند، شامل پارس کردن، غرغر کردن و گریه کردن می باشد.  تعیین این که صدای سگ چه ارتباطی با لذت، درد، هیجان یا عصبانیت دارند چیزی است که صاحبان آن می توانند با دقت و به مرور زمان به راحتی با آن آشنا شود.

علت جیغ کشیدن سگ

علت جیغ کشیدن سگ

گاهی اوقات سگ ها صدای بلند و خیلی دردناک از خودشان در می آورند و به اصطلاح جیغ می کشند. اگر یک سگ به طور ناگهانی جیغ می کشد همواره یک دلیل برای آن وجود دارد. یا می‌تواند ناشی از هیجان زدگی بیش از حد باشد یا جلب توجه ، دلزدگی  باشد. گاهی اوقات ممکن است به دلیل ترس، اضطراب و یک وضعیت خطرناک به نام اختلال عملکرد شناختی  سرینگومیلیا و غیره باشد.

 اگر سگ جیغ بزند و برخی از علائم از جمله بی حالی، ضعف،  ترشحات بینی، کم اشتهایی از خودش نشان دهد ممکن است سگ دچار بیماری شده باشد. اضطراب یکی دیگر از دلایل جیغ ناگهانی سگ است. گاهی سگ به دلیل شرایط محیطی که در آن قرار دارد دچار اضطراب می شود مثلا وقتی غریبه در قلمرو سگ وارد می شود.

خطرناک ترین دلیل جیغ کشیدن ناگهانی سگ می ‌تواند به دلیل بروز بیماری سرینگومیلیا باشد. این بیماری،  یک  بیماری پیش رونده است. و زمانی اتفاق می‌افتد که اندازه جمجمه با اندازه مغز مطابقت ندارد. که چنین حالتی منجر به درد در پشت گردن سگ می ‌شود و در این شرایط سر و گردن سگ بسیار حساس می‌شود و درد را احساس می کند. این احساس ناخوشایند گاهی منجر به جیغ ناگهانی توسط ‌سگ می شود.

علت زوزه کشیدن سگ

زوزه کشیدن در سگ ها و معنی صدای سگ دلایل مختلفی دارد اما به طور کل این حیوانات برای برقراری ارتباط زوزه می کشند و این یک رفتار کاملاً طبیعی است. زوزه کشیدن در همه سگ ها مشترک است اما بعضی از نژادها بیشتر زوزه می کشند. اما گاهی زوزه کشیدن می ‌تواند به خاطر ترس، درد، گیجی بعد از بیدار شدن از بیهوشی یا برای ابراز  وجود باشد مهم این است که بتوان تشخیص داد سگ با زوزه کشیدن چه پیامی را منتقل می کند. بعضی از سگ ها شاید به اضطراب جدایی دچار نباشند اما روزه  می‌کشند تا توجه صاحبش را جلب کند. برخی سگ ها نسبت به سایرین تمایل بیشتری به زوزه کشیدن دارد و کلام آخر این که سگ ها هم مثل آدم ها تیپ های شخصیتی مختلف دارند.

علت پارس کردن توله سگ

علت پارس کردن توله سگ

معنی صدای سگ و پارس کردن سگ همانند دیگر صداهایی که او از خودش در می آورد مثل زوزه کشیدن، غر غر زدن یک رفتار کاملاً طبیعی است که سگ از خود نشان می دهد. پارس کردن دلایل مختلفی از جمله ارتباط با همراهان خود، انتقال و بروز احساسات تحت تاثیر مثل ترس شدی و هیجان به وجود آمده همگی منجر به پارس کردن  سگ می شود.

بنابراین سگ ها فقط برای هشدار یا اعلان یک اتفاق به صاحبش پارس نمی کند. در صورتی که پارس کردن سگ بی وقفه و بدون توقف باشد میتوان آن را هشدار ترقی کرد. بنابراین بهتر است برای پیشگیری از پارس کردن بد موقع سگ ابتدا علت پارس کردن را بفهمید. سگ ها بر اساس نژاد شان در پارس کردن  متفاوتند بعضی از آن ها بیشتر از سایرین پارس می کنند لذا اغلب به عنوان سگ های نگهبان تربیت می شوند و برخی دیگر از نژادها صدای پارس سگ آرام و زوزه مانندی دارند بنابراین به طور کل درک و و فهمیدن علت های پارس کردن سگ اولین گام برای کنترل آن می باشد.

معنی صدای سگ باردار

سگ های باردار ممکن است گاهی به خاطر ناراحتی های ناشی از بارداری صداهای خاص و متفاوت از خود در بیاورد.  بنابراین باید با ملایمت و مهربانی علت ناراحتی و صدای سگ را  تشخیص داد و در جهت رفع ناراحتی او اقدام کنید گاهی اوقات سگ های باردار حساس شده و نیاز به  توجه و نوازش بیشتر دارد بنابراین باید به این نیاز آن ها نیز توجه کرد.

جدول اطلاعات

معنی صدای سگ نیازمند دقت زیادی است که در اینجا برخی از موارد مهم را بازگو می کنیم:

موضوع معنی صدای سگ
غر غرترساندن، هشدار دادن، دفاع کردن و بروز خشم
نالهبرای برقراری ارتباط کوتاه ‌مدت
سوت زدندر مواقع استرس
نفس نفسدر زمان هایی که خوشحال و پر انرژی هستند
معنی صدای سگ در هنگام مریضی

معنی صدای سگ در هنگام مریضی

زمانی که یک سگ مریض می شود صدای پارس کردن خیلی ضعیف دارد. و به قدری آرام است که فقط خود سگ آن را می شنود. پارس کردن که اصولاً صدای غمگین دارد ناشی از کسالت و ناراحتی می باشد بنابراین برای رفع ناراحتی آن ها به دنبال علت های پارس کردن سگ خود باشید و همراهی برای آن باید در نظر بگیرید.

معنی صدای سگ در هنگام ترس

سگ ها هنگام وحشت زدگی یعنی زمانی که صدای ناگهانی بشنوند یا حرکت ناگهانی ببیند و یا این که در اطراف خود هیچ فرد آشنایی نبیند. شروع به پارس کردن بی‌وقفه می کنند که سریعاً برای توقف این پارس کردن باید سگ را کنترل کنیم همچنین سگ ها هنگامی که صدای بلند و ناگهانی می شنوند از ترس جیغ بلند می‌کشند بنابراین باید عامل ترس را برای او برطرف کرد.

معنی انواع صدای سگ

معنی انواع صدای سگ

همان طور که گفته شد سگ ها احساسات و حالت های خودشان را با صدا های مختلفی که از خود در می آورند به صاحبش منتقل می دهد  به عبارتی سگ ها با صدا پیام خودشان را به مخاطب میرساند. بنابراین باید برای کنترل و رفع نیازهای سگ معنی صداهای مختلف اورا بدانید تا درست و به موقع به نیاز او پاسخ دهید. برخی از صداهای سگ عبارتند از:

غرغر کردن کردن

معنی صدای سگ و غر غر کردن آن ها به دلایل مختلف انجام می‌شود ترساندن، هشدار دادن، دفاع کردن و بروز خشم از جمله مواردی است که در آن حالت سگ شروع به غرغر کردن می کند برای این که بتوان فهمید دلیل غرق کردن سگ چیست، باید به حرکات بدن او نیز توجه کرد اگر غرغر کردن سگ همراه با تکان دادن دم باشد از سگ می خواهد با او بازی کنید.

ناله کردن سگ ها

برای برقراری ارتباط کوتاه ‌مدت ناله می کند، گاهی برای ابراز حس احترام به یکدیگر و همچنین مطیع بودن شان از یکدیگر ابراز می کنند. برخی اوقات هم  ناله کردن سگ می‌تواند به دلیل درد کشیدن یا جلب توجه باشد. سگ ها بیشتر از سایر گوشتخواران دیگر این صدا را از خود ایجاد می کند شاید دلیل آن هم جلب توجه و نیاز به محبت در این حیوان باشد.

نفس نفس زدن سگ

زمانی که یک سگ آرام است به آرامی نفس نفس می زند یا وقتی که خیلی خوشحال و پر انرژی هستند نیز آرام نفس نفس می زند. گاهی اوقات نفس نفس زدن در سگ ها می تواند به دلیل اضطراب و ترس از چیزی هم باشد.

سوت زدن سگ

معنی صدای سگ به این صورت است که برخی سگ ها در مقابل استرس عکس‌العملی مثل سوت زدن از خود بروز می دهند. گاهی ممکن است سگ های زخمی یا بیمار با سوت زدن ناراحتی شان را نشان دهد بنابراین باید با ترجمه درست به دنبال دلیل سوت زدن او باشید.

سگ آواز خوان

سگ ها این قابلیت را دارند  واق های شان را طوری صداسازی کنند که شبیه آواز خواندن شود و معمولاً زمانی که خوشحال هستند این گونه صدا را از خود در می آورند و برای این که به صاحبش بگوید خوشحال است این صدا را از خودش در می آورد.

صدایی که سگ ها دوست دارند کدامند ؟

صدایی که سگ ها دوست دارند کدامند ؟

از آن جایی که سگ ها حیوانات باهوش و زیرک هستند. بنابراین حافظه خوبی هم دارند و صداهایی را که با آن خاطره خوب دارند یا در لحظات خوشحالی شنیدن دوست دارند و به آن واکنش نشان می دهند چرا که این صداها برای آن ها یادآور خاطرات خوب  و لحظات شادی آور است.

به عنوان جمع بندی باید بیان کنیم که اگر به دنبال شناخت بیشتر از 10 نژاد آپارتمانی سگ بی صدا هستید می تواندی از این لینک اطلاعات بیشتر را دریافت کنید.

سوالات متداول

دلایل اصلی صدای سگ چیست؟

سگ ها به طور عمده برای برقراری ارتباط از خود صداهای مختلف در می آورد.

آیا پارس کردن در همه سگ ها به یک شکل است؟

برخی از نژادهای سگ بیشتر از بقیه پارس می کنند که برای نگهبانی تربیت می شوند.

سگ ها به هنگام ناراحتی و درد چه نوع صدایی از خود در می آورند؟

صدای پارس بسیار آرامی که فقط خود صدا را می‌شنود.

علت نفس نفس زدن سگ چیست؟

سگ ها هنگامی که آرام هستند یا از شرایط خوشحالند به آرامی نفس نفس می زند.

3.1/5 - (33 امتیاز)

Atefe akramiمشاهده نوشته ها

Avatar for atefe akrami

محقق حیوانات اهلی با بیش از 8 سال سابقه و بلاگر فعال در زمینه حیوانات.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *