تعبیر خواب گربه

در مورد گربه از قدیم تا کنون همیشه این موضوع وجود داشت که عده ای آن را شوم می دانستند ولی برخی دیگر آن را نشانی از خوش بختی و اقبال می دانند. هر دو تعبیر از گربه کاملا درست است. اما موضوع زمانی تغییر می کند که به جزئیات خواب خود توجه کنید چرا که تعبیر خواب حیوان مورد نظر هم می تواند نشان از اقبال باشد هم می تواند به شما آسیب بزند و شوم باشد. ما در این مقاله برای درک بهتر شما از تعبیر خواب گربه ابعاد مختلف این تعابیر راجمع آوری کردیم و در اختیار شما قرار داده ایم.

تعبیر خواب گربه از نظر قرآن چیست؟

تفسیر دیدن گربه در رویا از نظر قرآن چیست؟

توجه خاص قرآن و اسلام به گربه نشان می دهد دیدن این حیوان در خواب هم می تواند خوش اقبالی بیاورد. در تفسیر قرآن از حیوانات آمده است وجود سه حیوان در خانه بسیار شایسته است. این حیوانات شامل کبوتر، مرغ و گربه می باشد. حتی چنین گفته شده که وضو گرفتن با آبی که نیمی از آن را گربه خوده باشد قبول است. در مورد دیدن خواب گربه نیز گفته می شود می تواند نشان از دزدی از خانه یا ثروت و دارایی باشد.

تعبیر خواب گربه از نظر امام صادق چیست؟

امام صادق در مورد اهمیت دیدن خواب این چنین می گوید. خواب نقطه ای است که دروغ و حقیقت در آن جا با هم درآمیخته، چرا که اگر خواب تماما حقیقت باشد همه پیامبر بودند و اگر دروغ بود بیهوده است و این از حکمت الهی به دور است. در مورد خواب گربه نیز می گویند. دیدن این حیوان در خواب پنج تعبیر دارد. اول دزدی، دوم جنگ و خصومت با اشخاص، سوم زنی دلسوز و مهربان، چهارم بیماری و پنجم سخن چینی که هر کدام بسته به جزئیات خواب تعبیر می شود. همچنین ایشان در مورد گربه سیاه می گویند نشان از فراخواندن شما به شنیدن ندای درونتان است.

تعبیر خواب کشتن گربه چیست؟

تعبیر خواب کشتن گربه چیست؟

به تعبیر از بزرگان تفسیر خواب کشتن گربه تعابیر متفاوتی دارد. اگر در خواب گربه ای را کشتید خبر خوبی نیست. اگر گربه را کشته و پوست آن را بکنید یعنی شما صاحب مال دزدی می شوید و اگر در حال خوردن گوشت گربه هستید خبر های شومی در راه است.
اگر بچه گربه ای در خواب به خانه شما بیاید و شما آن را بکشید نشان از این است که مشکلات و سختی هایی در زندگی داشتید که به آن غلبه کرده اید. به این معنی که به زودی شاهد برکت و روزی در زندگی خواهید بود.

تعبیر خواب گربه در خانه بد است؟

دیدن گربه در خانه به این تعبیر شده که دزدی به خانه شما وارد می شود. اگر در خواب ببینید گربه در خانه شما مشغول خوردن چیزی است بدانید که شخصی از شما چیزی دزدیده ولی اگر در خواب شما گربه که به خانه شما آمده را بکشید به این تعبیر است که دزدی به خانه شما می آید و شما آن را می گیرید. دیگر تفسیر درمورد دیدن گربه در خواب این که اگر گربه از آلت تناسلی شما بیرون آمد یعنی فرزندی دزد و راهزن خواهید داشت. در کل جزئیات خواب گربه در تعبیر بسیار مهم است.

تعبیر خواب گربه با رنگ های مختلف

تعبیر خواب گربه با رنگ های مختلف

این موضوع که گربه در خواب شما چه عملی انجام می دهد مهم است. اما موضوع مهم دیگر می تواند رنگ گربه باشد، چرا که گفته شده است گربه ها با هر رنگ شخصیت متفاوتی را نشان می دهند. پس این موضوع می تواند تاثیر زیادی در تعبیر رویا داشته باشد. در ادامه با تفسیر رنگ های سیاه، طوسی، سفید و سیاه و سفید در رویا به تعابیری که از آن ها شده می پردازیم. شما نیز می توانید اگر تجربه دیدن هر کدام از این موضوعات در خواب را داشته اید تعبیر آن را مشاهده کنید.

تعبیر خواب گربه سیاه

از آن جا که از قدیم گربه سیاه نشان از سحر و جادو بوده و این باور در بین عام جا افتاده است که گربه سیاه شوم است. اما دیدن این گربه در خواب می تواند کمک خوبی در زندگی شما باشد. گربه سیاه در خواب به معنی ترس و واهمه از پیروی کردن در مقابل باور های خودتان است. نشان می دهد که شما نمی توانید در تصمیم گیری استقلال داشته باشید و متکی به دیگران هستید. این می تواند به شما کمک کند تا برای مشکل عدم توانایی در مقابله با باور های خود چاره ای پیدا کنید.

تعبیر خواب گربه طوسی

دیدن این گربه در خواب تفسیر خوبی دارد. در تعبیر خواب گربه کوچک خاکستری آمده است که اگر شما در خواب این گربه را ببینید یعنی در آینده ای نزدیک شما به کمک دوستان خود به موفقیت هایی خواهید رسید. همچنین تفسیر کلی خواب گربه طوسی به معنی به ثمر آمدن زحمات شما است. اگر این گربه را در خواب دیدید بدانید که در مسیر درستی از موفقیت قدم گذاشته اید.

تعبیر خواب گربه سفید

گربه سفید ماهیت راز آلود دارد. شما به سختی می توانید متوجه شوید که دیدن این گربه در خوبتان چه معنی داشته است چرا که در تعابیر آمده است این گربه خبر از آینده دارد. او می خواهد هشداری به شما بدهد که در آینده اتفاقاتی پیش روی شماست که باید برای مواجه شدن با آن خود را آمده کنید. پس می توان گفت دیدن این گربه در خواب کمک بزرگی در زندگی شما است. برای بهتر درک کردن این گونه خواب ها بهتر است مدتی را به رشد و پرورش ذهن خود بگذرانید و بکوشید درک بهتری از محیط داشته باشید.

تعبیر خواب گربه سیاه و سفید

گفته می شود گربه در خواب بیشتر به معنی زن است. زنی که از شما دزدی می کند یا زنی که با شما به خوبی و دلسوزانه زندگی می کند چرا که خصوصیات گربه بیشتر به زنان شبیه است. گفته می شود گربه سیاه و سفید در رویا می تواند نشان از زنی باشد که خبری برای شما دارد یا می خواهد کاری در زندگی شما انجام دهد و به طور کلی به شما کمک کند. اما شما هستید که باید تصمیم بگیرید که به او اعتماد کنید یا نکنید.

دیدن گربه در رویا به معنی خیانت است؟

دیدن گربه در رویا به معنی خیانت است؟

این تعبیر نیز وجود دارد که اگر در رویا ببینید تعداد زیادی گربه کنار هم هستند می تواند به این معنی باشد که عده ای می خواهند به شما خیانت کنند. همچنین بیشتر گربه در رویا به معنی زن تفسیر می شود. که می تواند این گونه معنی شود که زنانی مشغول به حرف زدن و بد گویی راجب شما هستند. بهتر است بیشتر حواستان به زنان اطراف خود باشد. ولی این امکان نیز وجود دارد که این خیانت از سوی دوستان و همکاران شما باشد و آن ها قصد پایین کشیدن شما از جایگاهتان را داشته باشند.

تعبیر خواب گربه از لحاظ روانشناسی

از نگاه روانشناسی دیدن هر حیوان در رویا نشان دهنده خصوصیات و سمبل های مختص همان حیوان است. مشخصه های گربه بازیگوشی، شیطنت و رازآلود بودن است. این خصوصیاتی است که ما با دیدن گربه در زندگی واقعی از آن ها می بینیم. این موضوع نیز وجود دارد که بخش زیادی از رویا های ما از باور هایمان در واقعی منشا می گیرد. پس بهتر است ببینیم در واقعیت چه احساسی نسبت به گربه داریم. قطعا کسی که علاقه زیادی به گربه ها داشته باشد با دیدن کشتن گربه در خواب هم حس بدی پیدا خواهد کرد و اگر در خواب با گربه مهربان باشد حس خیلی خوبی در بیداری خواهد داشت. این انرژی ها در زندگی او جریان آینده را شکل می دهند.

سوالات متداول

سوالات متداول

دیدن گربه دو سر در رویا چه تعبیری می تواند داشته باشد؟

دیدن این چنین خواب ها تلنگری به زندگی شما خواهد بود. گربه دوسر به شما می گوید که در زندگی دچار عدم توانایی در تصمیم گیری هستید. شما باید برای زندگی خود تصمیم بگیرد اما این کار بدون کمک گرفتن از دیگران برای شما امکان پذیر نیست.

تعبیر دیدن گربه پرخاشگر در رویا چیست؟

گفته می شود دیدن این رویا معمولا منفی است اما با درک مثبت از آن می توان نتیجه های خوبی گرفت. گربه پرخاشگر در خواب نشان می دهد شما با شخصی دچار خصومت می شوید و این خصومت باعث دگیری شما با آن شخص که معمولا زن تعبیر شده می شود. بهتر است بعد از دیدن این خواب مراقبه برخود های خود با دیگران باشید چرا که این درگیری ها ممکن است به شما آسیب های روحی بزند.

گربه خیس در خواب چه تعبیری دارد؟

به گفته معبران رویا دیدن گربه خیس در خواب نشان از این است که شما از شخصی که به ضربه ای زده عصبانی هستید. می خواهید این ضربه را تلافی کنید. بهتر است بعد از دیدن این خواب با خود در مورد این موضوع کنار بیایید و عصبانیت خود را فراموش کنید چرا که این موضوع بیشتر به شما ضربه وارد خواهد کرد.

آبا دیدن گربه سخنگو در خواب تعبیری دارد؟

این موضوع که در رویا شما گربه سخن بگوید بسیار می تواند نکته مثبتی باشد چرا که نشان می دهد شما به درک خوبی از مسائل در زندگی رسیده اید. و می توانید چالش ها و درگیری های زندگیتان را به خوبی حل کنید و از آن ها سربلند بیرون بیایید.

4.1/5 - (736 امتیاز)

4 دیدگاه

  • من خواب دیدم یه گربه سبز کمرنگ خیلی قشنگ تویه خونمون بود و من میتونستم پرواز کنم اون گربه هیچ کار بدی نمیکرد م خیلی بامزه بود یکی دیگه هم بود نمیدونم چجوری بود ولی اون هم ماری نداشت فقط میرفت سمت در منم که تویه خواب با خواهرم پرواز میکردیم و من سوار یک تاب زنجیری شدم و باز پیاده شدم باز یه جا بود پرواز میکردم یکی دنبالمون بود پدرم گوشت گربه رو تست کرد بردارم هم همینطور منم جلوم بود یه مزه کردم پدرم خوشش نیومد و انداختیم دور من خیلی حالم بد میشد و باز یه جای میومد که من با پرواز کردن فرار میکردم و یکی دنبالم بود یا دنبال یکی بودم خیلی عجیب بود تعبیرش چیه میشه بگین؟

  • نظر بنده حقیر: دیدن گربه در خواب گاهی به معنی بی حیایی است. در مورد مردان، ممکن است زنی بی حیا وارد زندگیشان شود یا با آن ها ارتباط گیرد. بعد از این خواب صدقه دهید بهتر است.

  • سلام من خواب دیدم که ی گربه طوسی رنگ دارم که داخل شهر شهر خودمان توی ی چهار راه تصادف میکنه ومن خیلی ناراحت میشم و گریه میکنم
    میشه بگید تعبیر دیدن این خواب چی می شه؟ ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *